متخصص زوج درمانی، مشاور روانشناسی است که با گرایش زوج درمانی مشغول به فعالیت است. اما سوال اینجاست که چگونه میشود زوج ها و روابط بین فردیشان را درمان کرد؟  هنگامی که زوجی در زندگی مشترکشان با مشکلاتی مواجه میشوند که مشمول زمان میشود و نمیتوانند آن مشکلات را حل کنند و نیازمند کمک گرفتن از فردی هستند که بتواند آنها را راهنمایی کند. پیش از این زوج ها برای راهنمایی گرفتن در خانواده و اقوام خود به دنبال فردی عاقل و بالغ بودند که فقط نقش واسطه و میانجی را بازی میکرد. زوج درمانی برای چه مشکلات و موقعیت هایی مناسب است؟  برای مشاوره پیش از ازدواج. برای رابطه های دوستی طولانی که به ازدواج نرسیده است. پس از ازدواج و مشکلات پیرامون. مشکلات جنسی به وجود آمده پس از ازدواج. نارضایتی از اندام همسر. نارضایتی از وضعیت اقتصادی. نارضایتی از وضعیت جنسی. مشکلات فرازناشویی. خیانت همسر. دخالتهای خانواده همسر. تکراری شدن زندگی. سردی زندگی پس از ازدواج. مشکل بچه دار نشدن و راهکارهای آن. مشکل خساست همسر. مشکلات خلقی و گزارش آن توسط زوج سالم به متخصص زوج درمانی.

 یکی از نکات مهم در روابط زوج ها توجه به حرف های افراد غیر متخصص است. این افراد که اصولاً فامیل های درجه دوم و یا دوستانی هستند که در روابط دیگران نظر میدهند، معتقدند زوج ها اگر فرزندی به دنیا بیاورند، مسائل و مشکلاتشان حل میشود. همه چیز رنگ و بوی خوشبختی میگیرد و همچنین خیانت ها، دروغ ها، دعوا و بحث های طولانی رو به اتمام میرود.